Fotogalerie

Dopravní značení

Dopravní značky jsou jednoduché piktogramy určené pro řízení a regulaci silničního provozu na pozemních komunikacích. Jedná se o zařízení upozorňující účastníky silničního provozu na nebezpečná místa, ukládají jim zákazy, příkazy nebo omezení, poskytují jim informace nebo zpřesňují, doplňují nebo omezují význam jiné dopravní značky.

Měření retroreflexe

Měření retroreflexe je nutné zejména pro ověření viditelnosti dopravní značky za tmy, kdy je viditelnost značek zajištěna odrazem světel vozidla od retroreflexní fólie.